Wat is een Vereniging van Eigenaren (VvE). Wanneer u een appartement koopt, wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Dit is wettelijk zo geregeld. In feite koopt u het appartementsrecht en wordt u mede-eigenaar van het pand waarin uw appartement is gelegen. De VvE is wettelijk verantwoordelijk voor het onderhoud aan de gemeenschappelijke delen van het pand. Elke appartementseigenaar is dus verplicht om zijn aandeel in de gemeenschappelijke kosten van de VvE te betalen. Sinds 2008 geldt de nieuwe appartementswet ook voor bestaande VvE's. Vanaf die datum is het voor de eigenaar van een appartement wettelijk verplicht om een actieve Vereniging van Eigenaren te hebben en te sparen voor onderhoud. Een Vereniging van Eigenaren bestaat dus uit de eigenaren van alle appartementen in het pand. De VvE kan bestaan uit twee tot meer dan honderd eigenaren. Zij moeten samen zorgen voor het onderhoud van de gezamenlijke onderdelen van het pand; dit zijn het dak, de gevels, de fundering en de riolering. Maar ook het trappenhuis, de balkons, de kozijnen en (indien aanwezig) de parkeergarage kunnen voor gezamenlijke rekening zijn. Door samen te werken en samen te sparen, zorgt een VvE ervoor dat het pand goed onderhouden wordt door de jaren heen. Een Vereniging van Eigenaren heeft een bestuur/administrateur en vergadert ten minste één keer per jaar. Tijdens zo'n ledenvergadering nemen de leden/eigenaren besluiten over o.a. het beheer en het onderhoud van het pand. De VvE zorgt er dus samen voor dat het pand goed onderhouden blijft. Behalve dat het fijn is om in een goed onderhouden woning te wonen, behoudt uw woning zijn waarde. En dat is goed als u uw woning ooit weer wilt verkopen, want een goed onderhouden woning is meer waard en gemakkelijker te verkopen!
Correspondentieadres Heiloostraat 55 2547 KA Den Haag info@dstnadorpvve.nl tel: 0643-161 012
CONTACT 