Veel gestelde vragen. Waarom is een actieve VvE belangrijk?  Als de VvE niet spaart voor onderhoud en dus het pand niet goed onderhoudt, verwaarloost het pand. Het gevolg daarvan is, dat de eigenaren van de woningen ineens een groot bedrag  moeten betalen om verder verval te voorkomen. Vaak is dat geld er niet. Door een meerjarenonderhoudsplan te laten maken en geld voor het onderhoud te sparen,  zorgt de VvE ervoor dat het onderhoud goed en tijdig wordt gedaan. Waarover beslist een VvE?  Een VvE beslist over alle zaken die het hele pand aangaan en die daarmee onder de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de eigenaren vallen. Wat moet ik doen als lid van een VvE? Elke appartementseigenaar is verplicht om zijn aandeel in de gemeenschappelijke lasten  van de VvE te betalen. Wat is een splitsingsakte? In de splitsingsakte staan onder meer de rechten en de verplichtingen van de appartementseigenaren en het stemrecht. Uit de splitsingsakte blijkt tevens voor welk aandeel de eigenaren moeten bijdragen in de kosten van de VvE.              Moet de VvE een gezamenlijke opstalverzekering afsluiten? En wat gebeurt er met mijn eigen opstalverzekering? Ja, dit is volgens de splitsingsakte / splitsingsreglement verplicht. Uw eigen losse opstalverzekering kan per de ingangsdatum van de gezamenlijke VvE opstalverzekering wordt stopgezet. Meestal volstaat het toesturen van een schriftelijk verzoek tot opzegging per ingangsdatum van de VvE opstalverzekering i.c.m. een kopie van de VvE opstalverzekering naar uw verzekeraar of verzekeringsadviseur. Is een WA-verzekering verplicht voor de VvE? Een WA-verzekering is niet verplicht, maar het is wel verstandig om er een te hebben, omdat de VvE een rechtspersoon is. Mocht iemand schade oplopen - bijvoorbeeld door vallend puin van het pand door slecht onderhoud - dan is de VvE aansprakelijk. Met een WA-verzekering is de schade gedekt. Wat is de grootte van het maandbedrag wat je moet sparen? Dat bepalen de leden van de VvE (dus de eigenaren onderling). Hierbij moet rekening worden gehouden met de begroting/exploitatie: onderhoud, verzekeringen, bankkosten, reserveringen en overige vaste lasten. Hoeveel spaar je maandelijks in een onderhoudsfonds? Onderling wordt jaarlijks tijden de vergadering besproken hoeveel geld er hiervoor gespaard kan of wil worden per maand gedurende dat jaar. De hoogte van de bijdrage per eigenaar is afhankelijk van het breukdeel dat in de splitsingsakte van het appartement staat. Een eigenaar van een groter appartement moet meer betalen dan die van een klein appartement.     Wat moeten we doen als het onderhoud veel meer kost dan we gespaard hebben? Ieder lid moet dan een extra bedrag in het onderhoudsfonds storten. Hoe krijg ik inzicht in de financiën van mijn VvE? De bestuurder/administrateur van de VvE moet jaarlijks verantwoording afleggen over het financiële beheer van de VvE. De bestuurder stelt dan ook de begroting op voor het komende jaar. Deze wordt            vervolgens wel of niet goed gekeurd door de leden/eigenaren van de VvE. Wat moet je als VvE doen wanneer je niet tevreden bent met je bestuurder / administrateur? Als eigenaar kunt u om een vergadering verzoeken bij de bestuurder. Vraag de bestuurder het ontslag of het herbenoemen van de bestuurder op de agenda van de vergadering te zetten. Wil de bestuurder hier niet aan meewerken, dan kunt u zelf ook een vergadering bijeen roepen. Met een meerderheid van stemmen kan de VvE de bestuurder ontslaan en een nieuwe benoemen.
Correspondentieadres Heiloostraat 55 2547 KA Den Haag info@dstnadorpvve.nl tel: 0643-161 012
CONTACT 