MEER INFORMATIE Een slapende VvE activeren >> De spelregels van een VvE >> Wat is een VvE >> FAQ >> Neem contact met ons op >> Modelreglementen >>
De spelregels van een VvE. Splitsingsakte Bij de koop van een appartement krijgt u van de notaris een splitsingsakte en het splitsingsreglement van uw VvE. In de splitsingsakte staat uit welke appartementsrechten uw VvE bestaat. Ook staan in de splitsingsakte en het splitsingsreglement de afspraken en regels die gelden voor uw VvE. Bijvoorbeeld hoeveel eigenaren aanwezig moeten zijn om een officieel geldig besluit te kunnen nemen. Wat is een splitsingsakte? In de splitsingsakte staan onder meer de rechten en de verplichtingen van de appartementseigenaren en de spelregels van de VvE, waaronder de verdeling van het stemrecht. In de splitsingsakte staat ook voor welk aandeel de eigenaren moeten bijdragen in de kosten van de VvE. Waar kan ik mijn splitsingsakte opvragen? Bij aankoop van uw appartement krijgt u van de notaris een exemplaar van de splitsingsakte en het splitsingsreglement. Als u het niet gekregen hebt, vraag de notaris hier dan naar. U kunt uw splitsingsakte ook opvragen bij het kadaster. Het kadaster brengt hiervoor kosten in rekening. Splitsingsreglement In het splitsingsreglement staan o.a. de regels over hoe de VvE vergadert, met hoeveel stemmen een besluit in de VvE wordt goedgekeurd, eventuele aanvullende bepalingen, beheer en onderhoud van privégedeelten. Er zijn verschillende soorten reglementen en modelreglementen. Onderhoud In de splitsingsakte staan ook de regels voor het onderhoud. Zoals welk onderhoud voor gezamenlijke rekening komt en welk onderhoud u zelf moet betalen. De bijdrage aan de onderhoudskosten kan per eigenaar verschillen. Deze verdeelsleutel (ook wel breukdeel genoemd) staat in de splitsingsakte. Zo moet de eigenaar van een groter appartement meer voor onderhoud van de VvE betalen dan die van een klein appartement. Opstalverzekering In de regels staat dat de VvE een opstalverzekering voor het hele pand moet afsluiten. Een gezamenlijke verzekering is goedkoper en de VvE-leden weten dan zeker dat zij goed verzekerd zijn tegen bijvoorbeeld schade door storm, water, brand of inbraak. Ook is het afhandelen van schade gemakkelijker wanneer er één gezamenlijke verzekering is (in plaats van verschillende verzekeringen per appartement). Verder wordt ook de kans op onderverzekering verkleind omdat er nu geen onduidelijkheid meer is over wat uw buurman of buurvrouw nu precies eigenlijk heeft verzekerd op zijn of haar opstalverzekering. Uw eigen losse opstalverzekering kan worden opgezegd zodra er een gezamenlijke opstalverzekering afgesloten is voor uw VvE, de teveel betaalde premie van uw losse opstalverzekering wordt door de verzekeraar aan u terugbetaald.
Correspondentieadres Heiloostraat 55 2547 KA Den Haag info@dstnadorpvve.nl tel: 0643-161 012
CONTACT 